Mestre N. S.

S. Mestre . . . . . . . . . El fusil Mausser . . . . . . . . .. 1894