Menten Juan B.

Juan B. Menten . . . . . . . . . Tratado de trigonometría plana . . . . … . . . 1871

Juan B. Menten . . . . . . . . .Tablas de Logaritmos . . . . . . . . . 1877

Juan B. Menten . . . . . . . . . Geometría Plana . . . . . . . . . . 1877

Juan B. Menten . . . . . . . . .Instrucción pública . . . . . . 1881

Juan B. Menten . . . . . . . . . Programas de la escuela politécnica . . . . 1875

Juan B. Menten . . . . . . . . .Ferrocarril de Bahía . . . . . .. . . 1887