Maupassant Guy de.

Guy de Maupassant . . . . . . . El buen mozo . . . . . . . . . 1901