Espinoza A. Max

Nació en Zaruma

Farmacéutico 1928 

Espinoza Maximiliano Gr. 4 – 18 – 1927.