Compte L. M.

L. M Compte. . . . . . . . . La patria, el amor y la libertad. . . . . .. . . 1883.