Campuzano Simon

Comandante Compañía Neptuno 1919-1920

Comandante de la Compañía Neptuno.