Calvete de Estrella Juan.

1950.- De Rebus Indicis. Madrid, 1950.